Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar QBNF vlerësohet ndërkombëtarisht duke u pranuar si Anëtare Zyrtare e Rrjetit prestigjoz për Paqebërësit Fetarë Ndërkombëtarë

Ditën e sotme me një vendim të Bordit Drejtues, Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar (QBNF) në rajonin e Elbasanit është pranuar zyrtarisht si anëtare e “Rrjetit për Paqebërësit Fetarë Ndërkombëtarë” me seli në Finlandë. Ky është një ndryshim i madh në misionin dhe ndikimin e QBNF në përmirësimin e paqes dhe bashkëpunimit ndërfetar.

Dr. Arben Ramkaj, Kryetari i QBNF, është pritur me një letër zyrtare nga Drejtori Ekzekutiv i Rrjetit, Dr. Mohamed Elsanousi. Ky akt shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve ndërmjet shoqatave fetare dhe organizatave tradicionale në mënyrë që të kontribuojnë në paqen dhe stabilitetin e Rajonit dhe Botës.

Përmes këtij anëtarësimi, QBNF ka mundësinë të kontribuojë në përpjekjet e Rrjetit për të rritur paqen dhe bashkëpunimin ndërfetar. Në një periudhë kur harmonia fetare dhe bashkëpunimi janë të nevojshme më shumë se kurrë, ky hap është një shembull i frytshëm i bashkëpunimit të organizatave ndërfetare dhe organizatave të ndryshme.

Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar, në bashkëpunim me Rrjetin për Paqebërësit Fetarë, synon të kujdeset për misionin e tyre dhe të ndihmojë në ndërtimin e paqes në Elbasan dhe përtej tij.
Ky është një shembull pozitiv se si organizatat fetare dhe tradicionale mund të japin një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e shoqërisë dhe krijimin e një mjedisi paqësor dhe të qëndrueshëm për të gjithë.