Shqipëria pjesëmarrëse në testin e mjekimeve të Covid-19. A po përdoren shqiptarët si kavie?

“Solidarity” është një test klinik ndërkombëtar për të ndihmuar në gjetjen e një trajtimi efektiv për COVID-19, i iniciuar nga Organizata Botërore e Shëndetit dhe partnerët. Solidarity Trial do të krahasojë katër mundësi trajtimi kundër standardit të kujdesit, për të vlerësuar efektivitetin e tyre relativ ndaj COVID-19. Duke regjistruar pacientë në vende të shumta, Solidarity Trial synon të zbulojë me shpejtësi nëse ndonjë prej ilaçeve ngadalëson përparimin e sëmundjes ose përmirëson mbijetesën.

Ilaçe të tjera mund të shtohen bazuar në prova që shfaqen. Presioni i COVID-19 mbi sistemet shëndetësore do të thotë që OBSH konsideron nevojën për shpejtësi dhe shkallë të gjerë në testim. Përderisa provat klinike të rastësishme zakonisht duan vite për tu hartuar dhe zhvilluar, Solidarity Trial do të zvogëlojë kohën e marrë me 80%.

Regjistrimi i pacientëve në një test të vetëm të rasteve do të ndihmojë në lehtësimin e krahasimit të shpejtë në mbarë botën të trajtimeve të paprovuara. Kjo do të kapërcejë rrezikun e testeve të shumta të vogla që nuk gjenerojnë prova të forta të nevojshme për të përcaktuar efektivitetin relativ të trajtimeve të mundshme.

Solidarity Trial siguron procedura të thjeshtuara për të mundësuar që edhe spitalet e mbingarkuara të marrin pjesë, pa kërkuar dokumente. Që nga 21 Prilli 2020, mbi 100 vende janë duke punuar së bashku për të gjetur terapeutikë efektivë sa më shpejt të jetë e mundur, përmes këtij testi.

Sa më i madh numri i vendeve pjesëmarrëse, aq më shpejt do të gjenerohen rezultatet. OBSH po lehtëson qasjen në mijëra kurse trajtimi për këtë test përmes dhurimeve nga një numër i prodhuesve. OBSH po fton gjithashtu zhvilluesit dhe kompanitë që të bashkëpunojnë për të siguruar përballueshmërinë dhe disponueshmërinë e opsioneve të trajtimit nëse ato rezultojnë efektive.

Remdesivir ishte testuar më parë si një trajtim për Ebolan. Ka dhënë rezultate premtuese në studimet e kafshëve për Sindromën e frymëmarrjes në Lindjen e Mesme (MERS-CoV) dhe sindromën e rëndë të frymëmarrjes akute (SARS), të cilat gjithashtu shkaktohen nga koronaviruset, duke sugjeruar se mund të ketë një efekt në pacientët me COVID-19.

Lopinavir / Ritonavir është një trajtim i licencuar për HIV. Dëshmitë për COVID-19, MERS dhe SARS ende nuk tregojnë se mund të përmirësojnë rezultatet klinike ose të parandalojnë infeksionin. Ky test ka për qëllim të identifikojë dhe konfirmojë çdo përfitim për pacientët COVID-19. Ndërsa ka indikacione nga eksperimentet laboratorike që ky kombinim mund të jetë efektiv kundër COVID-19, studimet e bëra deri më tani në pacientët COVID-19 kanë qenë jokonkluzive.

Chloroquine and hydroxychloroquine janë shumë të lidhura dhe përdoren për të trajtuar përkatësisht kushtet e malaries dhe reumatologjisë. Në Kinë dhe Francë, studimet e vogla ofruan disa indikacione mbi përfitimin e mundshëm të fosfatit të klorurit ndaj pneumonisë të shkaktuar nga COVID-19, por kanë nevojë për konfirmim përmes provave të rasteve”.

Ky është shpjegimi që jep OBSH. Ky është fakti që tregon se Shqipëria nuk është kavie, por ka nderin të jetë një prej 100 shteteve që marrin pjesë dhe që falë pjesëmarrjes, do u krijohen lehtësira më pas në sigurimin e këtyre terapive nëse rezultojnë të suksesshëm. Trajtimi klinik bëhet vetëm me pëlqimin e pacientit.