Qendra e Formimit Profesional Publik në Elbasan shpallet fituese në Thirrjen e Tretë të Fondit Rajonal të Sfidave për të Rinjtë dhe Sipërmarrjet në Ballkanin Perëndimor

Qendra e Formimit Profesional Publik në Elbasan, nën drejtimin e Krenar Xhemalit, ka arritur një sukses të rëndësishëm duke u shpallur fituese në Thirrjen e Tretë të Fondit Rajonal të Sfidave (RCF). Ky fond, me fokus tek të rinjtë dhe sipërmarrjet, është një instrument financimi i përbashkët për të rritur punësimin dhe për të forcuar konkurrueshmërinë në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në kuadrin e kësaj thirrjeje, nën iniciativën e Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave të Punësimit, Aftësimit dhe Sigurimeve Shoqërore (MEKI), bashkëpunim me Ambasadën e Gjermanisë dhe përfaqësuesit e KfW dhe të Bashkëpunimit Zvicerian për Zhvillim, u shpallën 10 konsorciume fituese. Nga këto, 7 janë institucione publike të arsimit dhe formimit profesional, duke përfshirë edhe Qendrën e Formimit Profesional Publik në Elbasan.

Përmes kësaj fitoreje, Qendra e Formimit Profesional Publik në Elbasan do të përfitojë në fondin prej 5,390,834 Euro që këto institucionekanë fituar. Ky fond do të shfrytëzohet për përmirësimin e infrastrukturës, pajisjeve/laboratorëve dhe trajnimeve të stafit mësimor dhe drejtues, duke kontribuar në rritjen e cilësisë së arsimit dhe në krijimin e më shumë mundësive të punësimit sipas standardeve të kualifikimit më të larta.

Ky sukses jo vetëm që thekson angazhimin e Qendrës së Formimit Profesional në Elbasan për zhvillimin e arsimit dhe të rinjve, por gjithashtu përforcon bashkëpunimin e Shqipërisë me partnerët ndërkombëtarë si KfW dhe SDC në realizimin e qëllimeve të përbashkëta për zhvillim ekonomik dhe social në rajon. 🎉🇦🇱🌟