Wednesday , March 29 2023

Merret vendimi i rëndësishëm për emigrantët; Detyrim ligjor të deklarojnë…

Tashmë të gjithë emigrantët shqiptarë do të duhet të vetë-deklarojnë adresën e tyre të banimit jashtë shtetit. Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave për bërjen të detyrueshme të deklarimit, përcaktohet edhe një formular i posaçëm për këtë qëllim, ndërsa gjithçka do të bëhet përmes e-Albania-s. Sipas këtij vendimi, në rast se emigrantët e kanë detyrim ligjor deklarimin e adresës së tyre të banimit jashtë shtetit dhe në rast se refuzojnë ta bëjnë atë nuk do të kenë të drejtë vote apo edhe më keq, nuk do të marrin shërbime të Gjendjes Civile, siç është marrja e dokumenteve të ndryshme, përfshi edhe pajisjen me pasaportë apo kartë identiteti.

Në rast të ndryshimit të adresës, emigrantët janë të detyruar që të deklarojnë vendbanimin e ri brenda 60 ditëve.

“Shtetasit shqiptarë mbajnë përgjegjësi administrative për mospërmbushje të detyrimit ligjor të vetë-deklarimit të adresës së tyre dhe autoritetet përgjegjëse, në rast konstatimi të mospërmbushjes së këtij detyrimi, pezullojnë kryerjen e shërbimit të kërkuar, derisa shtetasi të përmbushë detyrimin ligjor të vetë-deklarimit të adresës“, theksohet në vendim.

Advertisement