Koronavirusi, 292 shkencëtarë i shkruajnë Contes: Plani ynë anti-përhapje

Laboratorët e kërkimeve në Itali të bërë bashkë, mund të kontribuojnë në frenimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit. Me një letër të hapur drejtuar Kryeministrit Giuseppe Conte dhe guvernatorëve të rajoneve, 292 përfaqësues të komunitetit shkencor italian, propozojnë një plan veprimi kombëtar kundër-përhhapjes së Covid-19.

Në të propozojnë një plan veprimi kombëtar kundër-infeksionit që kërkon konsensusin e shumicës së drejtorëve të Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico dhe instituteve kryesore të krkimit mjekësor, lidhur me biologjinë molekulare dhe aftësitë bioteknologjike në shtetin fqinj.

Burimet intelektuale dhe aftësitë teknologjike të nivelit të lartë për ekzekutimin e testeve diagnostikuese për identifikimin e virusit – pretendojnë ata – janë në dispozicion në të gjithë territorin kombëtar menjëherë dhe me një kosto zero të personelit dhe pajisjeve, dhe për këtë arsye pa imponuar ngarkesa të tjera në një vend tashmë të rraskapitur.

Përmbledhja e letrës së shkencëtarëve

Modelet matematikore të kurbave të infeksionit dhe analizat e drejtpërdrejta të popullatës së prekur tregojnë ekzistencën e një përqindje shumë të lartë të subjekteve asimptomatikë ose me simptoma të buta në numrin e përgjithshëm të të infektuarve. Vlerësohet se këto infeksione të pa dokumentuara kanë rreth gjysmën e potencialit të ngjitjes për individ krahasuar me infeksionet e dokumentuara klinikisht.

Prandaj, subjektet jo simptomatike ose me simptoma të buta, jo vetëm që nuk janë të padëmshme nga pikëpamja e përhapjes së infeksionit, por në fakt përfaqësojnë burimin kryesor të përhapjes së virusit në popullatë. Prandaj është e qartë se identifikimi i hershëm i rasteve asimptomatike dhe izolimi i menjëhershëm i kontakteve të të drejtpërdrejta mund të lejojë një ulje efektive të përhapjes së epidemisë.

Prandaj, strategjitë aktuale të përmbajtjes bazuar në identifikimin e vetëm subjekteve simptomatike nuk janë të mjaftueshme për të zvogëluar me shpejtësi përhapjen e infeksionit në popullatat e prekura. Nga ana tjetër, shtrirja e testeve diagnostikuese në bazë nuk është një strategji e vlefshme për madhësinë e popullatës në fjalë, për shkak të disponueshmërisë së kufizuar të pajisjeve diagnostikuese të përdorshme dhe laboratorët e paktë të autorizuar për të kryer testet.

Prandaj propozohet se: përfshirja e gjerë e aftësive teknologjike të disponueshme në territorin kombëtar mund të lejojë të bëhen teste të përsëritura në kategori me një rrezik më të lartë të infeksionit, një numër të madh kontakesh që nuk mund t’i nënshtrohen masave kufizuese: i gjithë personeli shëndetësor (mjekët, infermierët, staf ndihmës spitalor, staf i ambulancave, farmacistë); të gjithë stafin me ekspozim të gjerë ndaj publikut dhe një pjesë të shërbimeve thelbësore (stafi i të gjitha shërbimeve të hapura tregtare siç janë furnizimi me ushqime, agjencitë e lajmeve, zyrat postare; drejtuesit e transportit publik dhe taksitë; punëtorët e funeralit; punëtorët në sigurinë publike dhe zinxhirët thelbësore të prodhimit)

Teknologjitë e përdorimit të lartë, komerciale dhe jo-komerciale, për zgjatjen e shpejtë të numrit të testeve kanë qenë në dispozicion prej disa javësh dhe mund të vërtetohen dhe zbatohen në një shkallë të gjerë në një kohë sa më shpejtë të jetë e arsyeshme.

Teknologjitë më të përparuara për diagnostikim të shpejtë mund të zhvillohen dhe vihen në dispozicion për fazat vijuese të epidemisë. Një sistem i laboratorëve të rrjetit të përhapur në të gjithë vendin, bazuar në aftësitë e mundshme në qendrat italiane të kërkimit mund të vihet në punë menjëherë.

Burimet intelektuale dhe teknologjike në Itali janë në standardet më të larta: pse nuk përdoren përballë pandemisë më dramatike të mijëvjeçarit të tretë? Pyesin shkencëtarët. Madje edhe më të shqetësuar ata pyesin: propozimi ynë ka një natyrë urgjente, pse politika nuk e mirëpret menjëherë këtë mundësi?