Elbasan, organizohet panairi i punësimit për personat me aftësi të kufizuara

Fondacioni Down Syndrome Albania, në bashkëpunim me Bashkinë Elbasan, organizojnë panairin e punësimit për personat me aftësi të kufizuara. Ky aktivitet synon të rrisë mundësitë e punësimit dhe të promovojë të drejtat e individëve me aftësi të kufizuara në komunitetin tonë.

Panairi, i cili do të zhvillohet në ambientet e Bashkisë Elbasan, ka për qëllim të krijojë një platformë ku punëdhënësit dhe punëkërkuesit me aftësi të kufizuara mund të takohen dhe të krijojnë mundësi të reja për bashkëpunim dhe integrim në tregun e punës.

Në këtë panair, do të marrin pjesë kompani të ndryshme, organizata joqeveritare dhe përfaqësues të institucioneve publike, të cilët janë të përkushtuar për të krijuar mundësi reale punësimi për individët me aftësi të kufizuara. Aktiviteti do të përfshijë gjithashtu trajnime dhe seminare për zhvillimin e aftësive profesionale, duke ofruar mbështetje të gjithanshme për pjesëmarrësit.

Fondacioni Down Syndrome Albania dhe Bashkia Elbasan bëjnë thirrje për një pjesëmarrje të gjerë dhe aktive nga të gjitha palët e interesuara, duke nënvizuar rëndësinë e angazhimit të përbashkët për të ndërtuar një të ardhme ku çdo qytetar të ketë mundësinë për një jetë aktive dhe të pavarur.