Bashkia Elbasan ka një njoftim për qytetarët elbasanas…

Ju njoftojme se më datë 24.12.2019, ora 11.00 zhvillohet mbledhja e

Këshillit Bashkiak , në sallën e mbledhjeve Bashkia Elbasan me këtë rend dite.

1. Dhenie mandati anetari te Keshillit Bashkiak Elbasan.

2. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i Bashkisë Elbasan për muajin Dhjetor 2019.

2/1. Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për muajin Dhjetor 2019.

3. Mbi dhenien me qira dhe ne perdorim (rinovim kontratash) te disa ambjenteve nga Bashkia Elbasan.

4. Mbi dhenien ne perdorimpa kundershperblim (rinovim kontratash) te nje ambjenti te ndodhur ne shkollen “Vasil Kamami” nga Bashkia Elbasan, Shoqates se Peshengritjes “Dritan Kalemi”.

5. Mbi transferimin e nje zjarrfikese Bashkise Belesh.

6. Per miratimin e trajtimit ushqimor dhe mjekesor per sportistet e nivelit te larte te Klubit Shumesportesh ne varesi te Bashkise Elbasan.

7. Per miratimin e nivelit te mases ditore te perfitimit me trajtim ushqimor, per sportistet profesioniste te Klubit Shumesportesh, dhe shperblimi i trajnereve joefektive, qe financon Bashkia Elbasan.

8. Mbi miratimin e bursave studenteve te arsimit parashkollor.

9. Mbi miratimin e Buxhetit te Bashkise Elbasan per vitin 2020.

Te ndryshme

VO. Komisionet do të mblidhen ditën e Premte më datë 20.12.2019 ora 13.00 pranë zyrave të Bashkisë Elbasan.

KRYETARI I KËSHILLIT BASHKIAK

ELBASAN

Hektor ÇIFTJA