Banka Botërore në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Shoqatën Shqiptare të Bankave, kanë filluar së bashku punën për ngritjen e Akademisë Greenback në Shqipëri.
Kjo iniciativë shënon fillimin e përbërësit të ngritjes së kapaciteteve të Projektit Greenback, të implementuar nga Banka Botërore në Shqipëri në kontekstin e Programit të dërgesave në para të emigrantëve (Remitancave) dhe Pagesave të financuara nga Sekretariati Zviceran i Affairs çështjeve Ekonomike (SECO).
Faza e parë do të kërkojë të ndërtojë kapacitetet e ofruesve të shërbimeve financiare (bankat, institucionet e mikrofinancës, operacionet e transferimit të parave, operatorët e parave elektronike, etj.) Për të adresuar më mirë nevojat e segmenteve të pambrojtur, duke aplikuar një qasje sjelljeje ndaj dorëzimit të shërbimeve financiare.
Ky projekt ka si synim përfundimtar uljen e kostove të remitancave dhe formalizimin e këtij shërbimi në mënyrë që këto të ardhura të kthehen në një vlerë të shtuar për ekonominë familjare dhe kombëtare, bën të ditur Banka e Shqipërisë./atsh/