Sunday , December 4 2022

Kadastra Elbasan ka një njoftim për qytetarët. Publikon emrat

Vendime për ndërtimet pa leje – ELBASAN

AGJENSIA SHTETËRORE E KADASTRËS DREJTORIA VENDORE ASHK ELBASAN

AFISHIM PUBLIK

Drejtoria vendore e ASHK Elbasan bën afishimin publik për qytetarët, në zbatim të ligjit Nr. 20/2020 ” Përcaktimin e Proçeseve Kalimtare të Pronësise Në Republikën e Shqipërisë ” dhe VKM nr.1040 date 25.11.2020 ”Për përcaktimin e rregullave në zbatim të kritereve të legalizimit dhe miratimin e modelit të aktit të legalizimit për ndërtimet pa leje” Drejtoria Vendore ASHK-së ka bër te mundur përfundimin e proçedurave të legalizimit për subjektet e mëposhtëm.

Publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga ASHK bëhet për një periudhë 30 ditore .

Bashkëlidhur po ju vendosim në dispozicion linkun ku mund të klikoni për të parë emrat.👇

https://www.ashk.gov.al/2022/05/05/vendime-per-ndertimet-pa-leje-elbasan-14/?fbclid=IwAR30OZvA4oSoY1SCfUE3n9U-HywMonlfxVRUcl46r0mRk5GLS9QmhnGyaLo

Advertisement

Nje koment

  1. Pingback: 1employee