Wednesday , December 7 2022

Kadastra Elbasan bën bilancin e Majit, të gjitha shërbimet për qytetarët ofrohen online

Kadastra ka bërë bilancin e dy javëve të para të muajit Maj ku të gjitha shërbimet për qytetarët ofrohen online, që nga data 1 e këtij muaji.

Njoftimi i ASHK-së:

Gjatë muajit Maj për qytetarët janë ofruar të gjitha shërbimet kadastrale online.☑️

Përgjigjet e kërkesve të qytetarëve janë dërguar në mënyrë elektronike në aplikimet përkatese.📲

Gjatë dy javëve të para të këtij muaji ASHK #Elbasan ka ofruar për qytetarët 1️⃣9️⃣8️⃣7️⃣ shërbime.

Janë  lëshuar 3️⃣2️⃣2️⃣ certifikata pronësie, 4️⃣7️⃣3️⃣ kartela pasurie si dhe 3️⃣8️⃣7️⃣ harta kadastrale.

Po kështu gjatë dy javëve të para të muajit Maj janë lëshuar 1️⃣2️⃣4️⃣ vërtetime pronësie dhe janë rivlersuar 6️⃣6️⃣ pasuri.

Gjatë periudhës dyjavore janë regjistruar 1️⃣4️⃣6️⃣ kontrata shitje dhe dhurimi.

Bashkalidhur tabela përkatese.🆗

#punëJoGjumë

Advertisement