Elbasan/ Del lista, 103 familje i bashkangjiten listës për t’u pajisur me leje legalizimi. Emrat

Edhe 103 familje te tjera te qarkut Elbasan i bashkengjiten listes se gjate te familjeve te cilet jane kualifikuar per tu pajisur me leje legalizimi por me pare duhet te paraqiten prane bashkive per te paguar taksen e ndikimit ne infrastrukture.

Vetem mbas kryerjes se pageses se takses se ndikimit ne infrastrukture do te keni mundesi per tu pajisur me lejen e legalizimit dhe me pas me certifikaten e pronesise se objektit tuaj.
Paraqituni prane sporteleve dhe zyrave te Drejtorise Vendore Elbasan per cdo paqartesi apo info.