Debat në komisionin e Çështjeve Sociale për mbështetjen e “familjeve të reja” me strehim Social. Deputeti Florenc Spaho kërkon shtesën “Bashkëjetesë Burrë-Grua”

Debati në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale lidhur me nocionin e “familjes” ka ngritur pyetjen se çka quhet në të vërtetë familje, duke u përqëndruar veçanërisht në konceptin e “bashkëjetesës”. Florenc Spaho dhe Tritan Shehu kanë qenë kundër termit të “bashkëjetesës” pa u shtuar edhe fjala “burrë-grua”

Ata janë pro mbështetjes së bashkëjetesës, por vetëm në kontekstin e bashkëjetesës së një burri me një grua. Ata argumentojnë se koncepti tradicional i familjes është i bazuar në burrë-grua, dhe që ky model duhet të ruhet. Prandaj, ata kanë refuzuar për të përshkruar bashkëjetesën pa shtesën “burrë-grua”, pasi ky term mund të çojë në zbehjen e kuptimit të tradicionalit familjar.

Këto qëndrime të ndryshme kanë sjellë një debat në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, ku anëtarët e komisionit kanë diskutuar mënyrat më të përshtatshme për të përcaktuar nocionin e familjes në kontekstin e bashkëjetesës.