Bashkia Elbasan ju vjen në ndihmë të gjithë moshuarve. Linku ku duhet te raportoni rastet

? RAPORTONI NË LINK

?Bashkia #Elbasan ju vjen në ndihmë të gjithë moshuarve që jetojnë vetëm.
?Jemi në gadishmëri 24 orë çdo ditë për këdo që nevojë, jemi përballë një armik tepër të rrezikshëm ndaj ju lutemi të gjithëve sa më shumë kujdes këto ditë.
?Nëse jeni në dijeni që kanë nevojë për ushqime dhe medikamente mund të raportoni në link ?

https://forms.gle/q4CR6dxJs3ptsRRP8