Thursday , May 19 2022

E keni idenë se sa punëtorë të huaj punojnë dhe jetojnë në Shqipëri? Shifra

Advertisement

Gjatë dy viteve të fundit, Shqipëria është kthyer në një vend të preferuar për të huaj që punojnë online dhe për pensionistët e huaj. Me një kosto të ulët jetese, me motin e mirë dhe popullin mikpritës, Shqipëria ka më shumë avantazhe se vendet e tjera në rajon. Tani ka rreth 15,000 të huaj që jetojnë në vend, një numër gjithmonë e në rritje.

Problemi është se nëse hyni në një nga këto dy kategori, marrja e një leje qëndrimi mund të jetë e ndërlikuar. Amerikanët mund të qendrojnë në vend nevojën e një leje qendrimi, më pas ata duhet të aplikojnë për leje. Të tjerët duhet të fillojnë aplikimin brenda tre muajve nga mbërritja, ose do të përballen me gjoba.

Për të aplikuar për një leje në Shqipëri, ju duhet ose një punë lokale me një kontratë, një kontratë vullnetare (përmes së cilës ju paguani kontribute të sigurimeve shoqërore) ose një certifikatë martese / partneritet civil me një shtetas shqiptar. Ju gjithashtu mund të blini pronë.

Për punëtorët në distancë ose pensionistët, asnjë nga këto opsione nuk zbatohet. Punëtorët në distancë mund të marrin leje qendrimi duke ngritur një kompani shqiptare dhe duke paguar vetë pagën e tyre. Por tani kjo mund të ndryshojë. Parlamenti shqiptar po diskuton një projektligj të ri që do të lejojë pensionistët dhe punëtorët në distancë të aplikojnë për një leje qendrimi.

Me të vërtetuar të ardhurat e tyre, duke i depozituar ato në një llogari bankare shqiptare, duke marrë sigurim shëndetësor dhe duke siguruar një kontratë qiraje të noterizuar (ndër të tjera) ata do të kenë të drejtë të qëndrojnë për një periudhë prej një viti, pas së cilës ata duhet të rinovojnë me të njëjtat kushte.

Të ardhurat minimale që duhet të deklarohen janë rreth 9700 euro në vit.

Por jo vetëm kaq, projektligji do të kërkojë të modernizojë procesin aktual të aplikimit. Siç është tani, pas lëshimit të lejes së qëndrimit nga Policia Kufitare, aplikantët duhet të paraqesin një seri tjetër të dokumenteve (të njëjta) në bashki. Ky është një proces tërësisht i panevojshëm dhe i ndërlikuar dhe i kushton të huajve deri në 500 euro në pulla apostile, postare, përkthime dhe çertifikime.

Qeveria tha se ata synojnë të fusin një sistem të vetëm lejesh që shpresojmë se do të shmangte këtë proces të dyfishtë të aplikimit.

Të huajt, qofshin punonjës të largët apo pensionistë sjellin likuiditet të vlefshëm në ekonominë dhe bizneset shqiptare. Bërja më e lehtë për ta që të aplikojnë për të jetuar këtu është një hap shumë i nevojshëm në drejtimin e duhur!

Advertisement